Ereleden en leden van verdienste

Er zijn vrijwilligers die zich gedurende een onafgebroken lange periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Om hen voor hun geweldige inzet en langdurige betrokkenheid te bedanken, heeft het bestuur van Schaak Combinatie Leeuwarden in samenspraak met de Algemene Ledenvergadering besloten hen te onderscheiden met de titel van erelid c.q. lid van verdienste.

In willekeurige volgorde zijn de volgende personen tot erelid en lid van verdienste benoemd:

    Erelid     Siep Postma        lid num.  6026482        Leeuwarden (overleden)    07-01-2014
    Erelid     Peter Brouwer    lid num.  7091172    Leeuwarden    07-01-2014
    Erelid     Marinus Woudstra    lid num.  7231686    Deinum    07-01-2014
      
    Lid van verdienste     Henk  Hartsuiker    lid num.  7304220    Leeuwarden    07-01-2014
    Lid van verdienste     Theo Jellesma    lid num.  7133588    Leeuwarden    12-09-2017
    Lid van verdienste     Irfan Nijemcevic    lid num.  7959347    Leeuwarden    29-05-2018