Belangrijkste 15 punten coronaprotocol SCL

1.     1,5 meter afstand is de norm, tenzij.

2.     Bij binnenkomst en na pauzebezoek buiten het wijkgebouw desinfecteer je bij de ingang je handen.

3.     Je loopt naar de speelzaal via de aangegeven looproute (altijd rechts aanhouden).

4.     Je jas mag niet aan de kapstok in de gang hangen; die hang je over je stoel.

5.     In de kantine hanteer je de 1,5 meter: vol is vol.

6.     Eten en drinken neem je niet mee naar buiten. Nuttig je in de speelzaal of kantine, niet op de gang. Dit is looppad.

7.     Roken doe je niet bij de ingang, maar in de rookruimte (ook hier houd je afstand).

8.     Bij het verlaten van de kantine sla je rechtsaf. Je volgt dus de looproute met eenrichtingsverkeer. Degene die de sluiproute neemt kan worden gewaarschuwd door de
        coronaverantwoordelijke.

9.     Bij toiletbezoek spoel je door met gesloten klep en was je de handen met water en zeep.

10.   De wandeling van wc naar speelzaal of kantine loopt ook volgens de aangegeven looproute. Hierbij kan de sluiproute aan de linkerkant een vervelende kwestie worden als dit wordt gezien. 
       
DOE DIT DUS GEWOON NIET.

11.   Voor en na de wedstrijd schud je geen handen.

12.   Tijdens de wedstrijd leun je zoveel mogelijk achterover, tenzij je gaat zetten of in de tijdnoodfase komt (maximaal 15 minuten).

13.   Na afloop van de wedstrijd ruim je alle schaakmaterialen netjes op.

14.   Na 2 waarschuwingen word je bij de derde overtreding zonder discussie door de coronaverantwoordelijke gesommeerd het wijkcentrum te verlaten.

15.   Neem te allen tijde je verantwoordelijkheid.


===============================================================================================================================================


Coronaprotocol Schaak Combinatie Leeuwarden


Inleiding

Met de uitbraak van corona is er voor Schaak Combinatie Leeuwarden (vervolgens SCL genoemd) een nieuwe situatie ontstaan voor de clubavonden en thuiswedstrijden voor de externe competitie in wijkcentrum Bilgaard per 8 september 2020. Om de gezondheid en veiligheid van leden en bezoekers zo goed mogelijk te garanderen en te borgen heeft het bestuur van SCL het Coronaprotocol Schaak Combinatie Leeuwarden (vervolgens protocol SCL genoemd) opgesteld.

Het protocol SCL is volledig gebaseerd op het Covidprotocol Bezoekers Wijkcentrum en Wijkkoepel Bilgaard. Hieraan zijn specifieke schaakzaken toegevoegd. Hiervoor zijn het Protocol Veilig Schaken van de KNSB en de Mailing 7 september leidend. Het protocol SCL geldt voor alle leden en bezoekers die op de clubavond en thuiswedstrijd van de externe competitie aanwezig zijn.

Voor alle genoemde protocollen geldt dat ze als uitgangspunten hebben:

·         RIVM – generiek kader coronamaatregelen.
·         Rijksoverheid – Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus.

RIVM en Rijksoverheid verwachten dat een organisatie zoals SCL zelf verantwoordelijk is voor het toepassen van de maatregelen van de Rijksoverheid en de RIVM-adviezen van het generiek kader coronamogelijkheden binnen de vereniging en voor de gezondheid van de leden en bezoekers tijdens schaakactiviteiten. Ook is SCL zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van maatregelen en adviezen. Om de genoemde verantwoordelijkheid te borgen heeft het bestuur van SCL besloten om het coronaprotocol uitgebreid op te stellen. Rode draad van het protocol SCL is:

·         Bestuur van SCL is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de leden en bezoekers.
·         De leden en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en kunnen daar op worden aangesproken (door de coronaverantwoordelijke, maar ook door clubgenoten).

De coronamaatregelen die het bestuur van SCL heeft opgesteld in het protocol SCL worden door de leden en bezoekers voor de volle 100% gerespecteerd. De leden en bezoekers zijn gasten van wijkcentrum Bilgaard. Dat respect uit zich op de volgende wijze:

·         Leden en bezoekers tekenen bij de eerste clubavond van een seizoen c.q. eerste bezoek van een thuiswedstrijd van de externe competitie voor de belangrijkste punten van het Covidprotocol voor gezien en akkoord. Hiermee verklaren leden ook  protocol SCL voor gezien en akkoord. Pas bij een nieuw of gewijzigd protocol wordt er opnieuw getekend. Anders geldt het getekende protocol ook voor volgend(e) seizoen(en).

·         Leden tekenen bij de eerste clubavond van een seizoen het bezoekregister.
·         Vanaf de tweede clubavond is voor leden de indeling van de competitieleider leidend en komt in de plaats van het bezoekregister.
·         Bezoekers vullen te allen tijde het bezoekregister in.
·         Aan de verzoeken/waarschuwingen etc. van de coronaverantwoordelijke dient zonder enige vorm van discussie te worden voldaan.
·         Leden en bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor een veilig wijkcentrum.

Uitwerking coronamaatregelen

1 Hygiëne

SCL draagt ervoor zorg dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. SCL als  huurder van ruimte is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van hygiënemaatregelen in de ruimte die zij gebruikt. In de algemene ruimtes is de wijkvereniging Bilgaard hiervoor verantwoordelijk. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

·         Bij binnenkomst en terugkomst van pauze buiten het wijkgebouw desinfecteer je de handen bij de ingang.
·         Wijkvereniging Bilgaard en SCL dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.
·         Personeelsleden mogen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
·         Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen.
·         In geval van calamiteit zijn er beschermende kleding en attributen aanwezig: mondkap, bril, handschoenen en jas.
·         Na toiletbezoek was je de handen met water en zeep.

In de speelzaal is aanwezig:

·         Desinfecterende handgel.
·         Papieren zakdoekjes.
·         Oppervlaktesprays.
·         Mondkapjes.
·         Spatschermen.

2 Looproutes

·         Wijkcentrum Bilgaard hanteert looproutes, zoveel mogelijk met eenrichtingsverkeer.
·         Daarvoor is bewegwijzering ingericht in de gang.
·         Bij binnenkomst en na toilet- of kantinebezoek en na een (rook)pauze buiten het gebouw volg je de looproute. De sluiproute aan de linkerkant laat je dus LINKS liggen.

3 Kapstokken en jassen

·         Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.
·         De kapstokken in de gang mogen niet worden gebruikt.

4 Fysiek contact

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk de afstand tussen leden en bezoekers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes. Als het aantal leden groter gaat worden dan de beschikbare capaciteit aan schaakplekken, dan zal het bestuur van SCL hierop anticiperen.

·         Leden en bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
·         Voor en tijdens de schaakpartij leun je zoveel als mogelijk naar achteren. Uitzonderingen hierop zijn het zetten en de tijdnoodfase (maximaal 15 minuten).
·         Er worden geen handen geschud voor of na de wedstrijd.
·         Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per clubavond, tenminste 20 seconden.
·         Hoesten / niezen in de elleboog.
·         Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
·         Zo weinig mogelijk aan je gezicht zitten.

5a Pauzemomenten binnen

·         Tijdens pauzemomenten wordt altijd de 1,5 meter in acht genomen.
·         Pauzes worden gehouden in de speelzaal of in de kantine. De gang is looproute.

5b Pauzemomenten buiten

·         Ook voor de ingang en in de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
·         Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw. EET-EN DRINKWAREN MOGEN NIET OP DEZE PLEK WORDEN GENUTTIGD. OOK WORDT ER    OP DEZE PLEK NIET GEROOKT.
·         Roken mag alleen plaatsvinden op de specifieke ROOKPLEK. Ook hiervoor geldt: houdt rekening met elkander.
·         Na de pauze desinfecteer je weer bij binnenkomst je handen.
·         Vervolgens neem je weer de aangegeven looproute en vermijd je de sluiproute.
·         De looproutes naar de vuilcontainers dienen beschikbaar te zijn met inachtneming van de 1,5 meter afstandsrichtlijn.

6 Horecamomenten

·         In de kantine wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.
·         Als alle stoelen bezet zijn in de kantine, dan ga je pas naar binnen als iemand uit de kantine vertrekt.
·         De consumpties mogen in de kantine worden genuttigd.
·         Aan tafels zonder scherm mogen maximaal 4 personen zitten.
·         Als er geen plek meer is in de kantine, ga je naar de speelzaal. De gang is een looproute, geen praatplek.
·         Contante betalingen worden via een ‘uitwisselbakje’ gedaan om handcontact te allen tijde te vermijden.
·         Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.
·         Dranken worden geserveerd in kartonnen of plastic bekers.
·         Bij de kassa komt een scherm om besmetting tegen te gaan.
·         EET-EN DRINKWAREN MOGEN NIET BUITEN WORDEN GENUTTIGD.
·         Niet met de handen de bar aanraken of op de bar leunen.

7 Toiletruimtes

·         Er is in elke toiletruimte slechts één persoon.
·         Door de gebruikers moet in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en ze bewaken hierbij strak de 1,5 meter afstand.
·         Toiletten worden doorgespoeld MET GESLOTEN DEKSEL.
·         Na toiletbezoek was je de handen met water en zeep.

8 Hygiëne gebruiksmiddelen

·         Schaakborden, schaakstukken en schaakklokken hoeven na afloop van de schaakpartij niet te worden ontsmet. Alleen als genoemde materialen binnen twee dagen na vorig gebruik worden gebruikt moeten ze wel worden ontsmet.

·         Na afloop van een schaakpartij ruim je alle schaakmaterialen direct op. Je laat ze dus niet op tafel staan.
·         De gebruikte speeltafels,  stoelen en spatschermen worden na afloop van de schaakavond ontsmet en opgeruimd.
·         Pennen en schaakboekjes worden niet uitgewisseld.
·         Contactpunten worden ieder uur schoongemaakt nadat er bezoekers zijn geweest; denk hierbij aan de schakelaars, deurknoppen, en andere contactoppervlakten.

9 Schoonmaak

·         Dagelijkse intensieve schoonmaak van alle ruimtes.
·         Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals prullenbakken en balieoppervlakten worden 5 keer per dag schoongemaakt.

10 Wegstuurbeleid

·         Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.

·         Leden en bezoekers die zich niet aan de basisregels houden, worden door de coronaverantwoordelijke gewaarschuwd. Houden ze zich na TWEE waarschuwingen nog NIET aan de basisregels, dan worden ze zonder discussie verzocht het wijkcentrum te verlaten.

11 Thuisblijfregels

SCL past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuis blijft bij de volgende klachten:

·         Moeilijk ademen / verkoudheid / niezen / hoesten.
·         Keelpijn.
·         Koorts.

Alles over afmelding voor de clubavond vind je in het Competitiereglement Schaak Combinatie Leeuwarden. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.Afsluiting

Namens het bestuur van SCL danken wij de leden en bezoekers voor hun medewerking. Dit protocol is niet statisch, maar houdt gelijke tred met de coronaregels van RIVM en Rijksoverheid.

Leeuwarden, 8 september 2020

Het bestuur van Schaak Combinatie Leeuwarden
Alle rechten voorbehouden @ https://www.schaakcombinatieleeuwarden.nl
( dinsdag, 7 januari 2014 )
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee.