Contributie

CONTRIBUTIE VOOR SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN (SEIZOEN 2020 – 2021)
BEDRAG: € 72,50 VOOR CLUBLEDEN
BEDRAG: € 26,00 VOOR DUBBELLEDEN


De contributie kan in 1 of 2 termijnen betaald worden.
Betaling in 1 termijn
Gehele contributie dient voor 01-11-2020 betaald te zijn.
Betaling in 2 termijnen
1e termijn ad € 45,00 dient voor 01-11-2020 betaald te zijn.
2e termijn ad € 27,50 dient voor 01-02-2021 betaald te zijn.

De leden dienen zelf de contributie naar de rekening van Schaak Combinatie Leeuwarden over te maken of op de clubavond contant aan de penningmeester te betalen.

Nieuwe leden die tijdens het seizoen lid worden, betalen de contributie naar rato. U ontvangt hierover bericht van de penningmeester.

Schaak Combinatie Leeuwarden.
Bankrekening: NL22 SNSB 0938 1428 28   t.n.v. Schaak Combinatie Leeuwarden.


Reglement contributie/lidmaatschap Schaak Combinatie Leeuwarden

Het lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Bij het lidmaatschap hoort ook verplicht lidmaatschap van Wijkvereniging Bilgaard.

Leden die zich aanmelden  van 1 oktober t/m 31 december zijn per 1 januari 75% van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich aanmelden van 1 januari t/m 31 maart zijn per 1 april 50% van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich aanmelden van 1 april t/m 30 juni zijn per 1 juli 25% van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich tijdens een seizoen afmelden, worden het lopende seizoen als lid beschouwd. Er vindt geen restitutie plaats.

Leden maken de contributie handmatig over naar de IBAN van Schaak Combinatie Leeuwarden.

Nieuwe leden ontvangen een bericht over de contributie van de penningmeester.