CONTRIBUTIE, "SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN"  ( schaakseizoen....2019 - 2020 )


BEDRAG: CLUBLEDEN ..........€ 72,50
BEDRAG:
DUBBELLEDEN......€ 26,00

De contributie kan in 1 of 2 termijnen betaald worden,

Betaling in 1 termijn
1-e termijn ad € 72,50
dient voor 01-11-2019 betaald te zijn.
Dubbelleden: ad € 26,00
dient voor 01-11-2019 betaald te zijn.

Betaling in 2 termijnen
1-e termijn ad € 45.00 dient voor 01-11-2019 betaald te zijn
2-e termijn ad € 27.50 dient voor 01-02-2020 betaald te zijn

De leden dienen zelf het geld op de rekening van Schaak Combinatie Leeuwarden over te maken.
of het geld op de clubavond aan de penningmeester te betalen.

bankrekening : NL22 SNSB 0938 1428 28
t.n.v.  Schaak Combinatie Leeuwarden

Voor nieuwe leden die tijdens het seizoen lid worden wordt in overleg met de bestuursleden de contributie vastgesteld.

Penningmeester:
Wesley Bloemsma

PS. Naast deze contributie dient men ook de contributie van de wijkvereniging Bilgaard te betalen hiervoor ontvangt u van de wijkvereniging een acceptgirokaart.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2019 – 2020.
Alle rechten voorbehouden @ https://www.schaakcombinatieleeuwarden.nl
( dinsdag, 7 januari 2014 )
KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SCHAAKAVONDEN EN DOE MET ONS MEE.