Bestuursleden

VoorzitterRene Wolfslag
SecretarisMichiel Takkebos
PenningsmeesterWesley Bloemsma
Competitieleider / Vice voorzitterPeter Brouwer
Algemeen bestuurslidErnst ten Haaf
Teamleider eerste teamMichiel Takkebos
Webmaster William Cornelissen