Jaarverslag secretaris seizoen 2018/2019 van Schaak Combinatie Leeuwarden (SCL)


SCL heeft bijna 60 leden die vrijwel allemaal op de clubavond (dinsdag) deelnemen aan de interne competitie. Die was verdeeld in 3 groepen op basis van het niveau (rating). In komend seizoen worden 4 groepen geformeerd. Ook voor dit seizoen gold dat bij een aantal deelnemers de spanningsboog in afwachting van de wekelijkse interne competitie zeer strak stond. Het ledenaantal blijft elk seizoen licht stijgen. De magische grens van 60 is in zicht. De rolstoelvriendelijke locatie heeft een wervende werking en  biedt ook in de toekomst ruimte voor ledengroei.

Er is door 4 teams deelgenomen aan de externe competities van de Friese Schaakbond (FSB).  SCL 1, gepromoveerd naar de Hoofdklasse werd verdienstelijk 4e van de 8 teams. SCL 2 eindigde in klasse 1A als 6e van de 8. Het 3e team van SCL werd 7e van de 8 deelnemende teams in klasse 2C. In klasse 3C waarin 7 teams met elkaar de strijd aangingen, eindigde SCL 4 op de 6e plaats.

In seizoen 2018/2019 is voor de tweede keer het Douwe Sijtsmatoernooi gehouden over 3 speelronden. Dit is  een snelschaaktoernooi. De wisseltrofee is wederom door de nabestaanden van Douwe Sijtsma ter beschikking gesteld.

Sinds seizoen 2018/2019 deed  SCL mee met 2 teams in de FSB-bekercompetitie. Het 1e  ging er in de eerste ronde uit. Het 2e capituleerde in de tweede ronde.
In mei 2019 heeft SCL voor de eerste keer in haar bestaan het Fries Kampioenschap Snelschaak georganiseerd. Met 30 deelnemers was het een dusdanig succes, dat de organisatie in seizoen 2020/2021 wordt geprolongeerd. Het vrijwillige barpersoneel kreeg een gesponsorde taart van Bakkerij Van der Kloet aangeboden.

In seizoen 2018/2019 heeft het SCL-bestuur 4 keer vergaderd. In mei 2019 zijn voorzitter Henk Hartsuiker en algemeen bestuurslid Michiel Takkebos afgetreden. Zij zijn opgevolgd door René Wolfslag (voorzitter) en Ernst ten Haaf (algemeen bestuurslid). Penningmeester Wesley Bloemsma kreeg bij acclamatie uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei 2019 permissie om op zijn stoel te blijven zitten.

Zoals elke seizoen werd er gestart met een ALV, die in september 2018 plaats vond. In de ALV van mei 2019, in de volksmond bekend als de slotvergadering, worden m.i.v. seizoen 2018/2019 eventuele bestuursverkiezingen gehouden. Voordeel hiervan is dat een (deels) nieuw bestuur  in het komende seizoen bij aanvang strijdvaardig is. De nagelnieuwe voorzitter van SCL heeft in september 2019 tijdens de ALV (seizoensopening) zijn debuutrede gehouden, die zijn weerga niet kende.

SCL is nog immer blij met de locatie Wijkcentrum Bilgaard, die goed bereikbaar is qua parkeergelegenheid. Verder is de communicatie tussen SCL en Wijkcentrum Bilgaard prima. Dick Bootsma en ondergetekende hebben regelmatig contact. Het vrijwillige barpersoneel heeft ook dit seizoen weer een pluim verdiend. Dit geldt ook voor de administratieve medewerkers van de wijkvereniging.

Met vriendelijke groet,
Siebolt Visser
Secretaris Schaak Combinatie Leeuwarden
Leeuwarden, 1 maart 2020
Alle rechten voorbehouden @ https://www.schaakcombinatieleeuwarden.nl
( dinsdag, 7 januari 2014 )
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe mee.